Hadde folk visst hvordan det er der ute, hadde de blitt mørkeredde, sa Rune Gulliksen på et åpent møte om narkotikabruk blant ungdom denne uka. Gulliksen jobber i Hamar kommunes rus- og psykiatriteam og var overrasket over at kun 15 personer hadde funnet veien til torsdagens møte, i regi av Hamar Arbeidersamfunn.

På tilsvarende møter i Stange og på Tangen har det vært fulle saler. Og tatt i betraktning sakene HA tidligere har skrevet om det store omfanget av ulovlige rusmidler blant lokal ungdom, skulle man tro at et informasjons- og debattmøte om narkotika var interessant for mange flere. Temaet angår utvilsomt alle som daglig er i kontakt med unge mennesker, enten det er foreldre, lærere, helsepersonell eller ungdom selv.

Det er nok et faktum at det for svært mange familier er vanskelig å se for seg at ens eget avkom omgås eller bruker ulovlige rusmidler. De kjenner vennegjengen til døtrene og sønnene, og har ingen grunn til mistanke, tvert imot oppleves og omtales de som «fin, norsk ungdom». Det er imidlertid denne formen for naivitet deltakerne i panelet på møtet vil gjøre noe med. SLT-koordinator, psykiatrisk sykepleier, elevrådsleder og politikere ønsker å informere blåøyde foreldre. Derfor bør det arrangeres flere slike åpne møter, men det kan være at Hamar Arbeidersamfunn har noe å lære når det gjelder annonsering. På Facebook er det nemlig flere HA-lesere som spør hvordan – og om i det hele tatt – møtet var annonsert i forkant. De etterlyser bedre markedsføring av arrangementet, og mener det har hatt innvirkning på det skuffende frammøtet at møtet «har vært en godt bevart hemmelighet», som en leser uttrykker det.

For å treffe målgruppa må arrangørene utvilsomt gå bredt ut og bekjentgjøre det på en ordentlig måte, ikke minst gjennom skolene og i foreldrenettverk som FAU. Et samarbeid med ungdoms- og videregående skoler, med informasjon til alle foresatte er en forutsetning. Og så må foreldre legge bort tanken om at «det angår ikke meg» og aktivt oppsøke informasjon, selv om de alltid vil tro det beste om sine egne unger.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00