Riktignok er utvalget delt i sin konklusjon. Fem medlemmer ønsker en bærekraftig utvikling av næringen, mens et mindretall går inn for avvikling.

Utvalget ble nedsatt i 2013 av den rødgrønne regjeringen, i et forsøk på å kunne ta en endelig og faktabasert beslutning om framtida til den utskjelte pelsdyrnæringen. Den gangen gikk som kjent splittelsen i denne betente saken tvers gjennom regjeringen.

Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum, (Sp) ville la næringen leve, mens miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) var prinsipiell motstander av pelsdyrnæringen.

Det skulle med andre ord være lettere for den borgerlige regjeringen å fatte en beslutning. Men først skal pelsdyrutvalgets konklusjoner vurderes. Flertallet vil gi næringen mer tid til å forske på blant annet andre former for oppbevaring av dyrene, slik at man unngår å sette for eksempel mink og rev i nettingbur.

Det er ikke minst de mange avsløringene av hvordan pelsdyrene holdes innesperret på små arealer og uten nødvendig tilsyn, som har vakt de sterkeste reaksjonene i opinionen.

Vi har sant å si liten tro på at vi vil se noen bedring for denne kontroversielle næringen. Både offentlige tilsynsmyndigheter og dyrevernsorganisasjoner har med jevne mellomrom avdekket forhold som sjokkerer de fleste. Det har vært lovet bot og bedring, men det er vanskelig å se at næringen viser noen virkelig vilje til å drive på en mer human måte.

Kanskje er det heller ikke mulig hvis man skal ha en drift som er inntektsbringende?

Vi tror tiden nå er inne for å avvikle pelsdyrnæringen. Den har liten eller ingen betydning for at bygdesamfunnet skal ha en leveveg, og den har heller liten sympati i befolkningen. På Stortinget gjenspeiles nettopp dette ved at det er et klart flertall som vil vurdere en styrt avvikling av pelsdyr.

Nå regner vi med at regjeringen bruke denne anledningen til å gjøre det de rødgrønne ikke klarte. Å ta et standpunkt.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00