Endelig punktum er satt for den ulovlige byggingen langs Næra i Ringsaker. En av de største utbyggerne, Jan Tore Hemma, har nå fått endelig avslag på sin søknad om dispensasjon. Fylkesmannen opprettholder dermed beslutningen til Ringsaker kommune om at Hemma må rive en flytebrygge, sju båtbrygger, hytter, uthus, utedo og plattinger. I avslaget inngår også riving av Hemmas millionhytte som ligger helt nede i vannkanten.

Hemma har innvendt at allmennheten ikke er fysisk utestengt fra Næra. Det gir fylkesmannen ham delvis rett i. Men fysisk tilgang er ikke nok. Med det omfanget strandsonen er bebygd, vil det for folk flest likevel oppleves som et privat område. Selv om rivevedtakene får store konsekvenser, må de altså gjennomføres.

Rivevedtaket er viktig av flere grunner. For det første blir Næra-området igjen tilgjengelig for alle. Det fastslås dessuten at ingen skal kunne utvikle egne verdier ved å bygge i områder som tilhører oss alle. Langs Næra er bebyggelsen så omfattende at det ikke er tvil om at det skapes betydelige verdier for enkeltpersoner.

Minst like viktig er signaleffekten av vedtaket. Alle er nå klar over at snikutbygging av områder hvor allmennheten har rett til adgang vil straffe seg. I for stor grad har Ringsaker kommune praktisert tilgivelse framfor tillatelse. Når en slik praksis håndheves over tid, får vi fort ulovlig utbygging i stort omfang. Ringsaker kommune har satt en ny standard i Næra-saken, og fortjener ros for det.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00