Nylig kom det fram at en person i et nettforum på Facebook for folk som kjemper for ulvens plass i Norge, hadde ytret et ønske om at lederen for Norsk Bonde- og Småbrukarlag Merete Furuberg som behandles for kreft, skulle få et tilbakefall. Saken er politianmeldt og har fått stor oppmerksomhet.

Furuberg sier hun er sterkt preget av kommentaren, og oppfordrer folk til å avstå fra mobbing og ønske om å ta livet av hverandre. Hun får støtte fra generalsekretær Nina Jensen i WWF Verdens naturfond, som selv har fått trusler fra jegermiljøene.

Foreldre oppfordres av skole og politi til å lære sine barn nettvett og god oppførsel på sosiale medier. Kanskje kunne også en del voksne mennesker lære noe om å besinne seg når aggresjonsnivået blir så høyt at hemningene forsvinner. Det utvikler seg raskt til netthat når alle i en Facebook-gruppe mener det samme, og har en felles fiende. Evnen til å se at også motparten kan ha et argument i sin favør, forsvinner fullstendig. Det kan se ut som den respekten man vanligvis har for den som har et annet syn, blir borte hos noen når de setter seg foran tastaturet.

Det er skremmende å se hva voksne mennesker kan ytre i det offentlige rom når det ikke har noen konsekvenser. Særlig i rovdyrdebatten er netthatet så sterkt at det er umulig å trenge gjennom med saklige argumenter. Over tid bidrar sosiale medier på denne måten til å sementere frontene, og gjøre det umulig å oppnå noen form for enighet.

Vi ser litt av den samme tendensen også i lokale politiske saker, hvor motsetningene er sterke. Sykehusdebatten, kommunereformen og jernbanedebatten i Hamar har på sosiale medier til tider karakter av mangel på respekt for dem som mener noe annet enn en selv. Politikere og andre opinionsledere har generelt et stort ansvar for ikke å legitimere de mest primitive utsagnene når frontene er uforsonlige.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00