Særlig for personer under 30 år er det uheldig hvis passivitet blir en vane. De aller, aller fleste av oss ønsker oss jo et liv hvor vi går på jobb om morgenen, får arbeidsoppgaver som er meningsfylte, og har gode kolleger rundt oss. En slik tilværelse bekrefter vår betydning og gir oss en identitet. Den bidrar til at vi føler oss som verdifulle mennesker.

Arbeidsledighet har ofte den motsatte effekten. Den fratar oss følelsen av å være betydningsfulle, og reduserer selvtilliten skremmende raskt. Derfor vil mennesker som har vært lenge utenfor arbeidslivet, lett miste mye av den faktiske evnen de har til å stå i en jobb.

For personer under 30 år handler det også om å skape seg en yrkeskarriere som kan vare livet ut. Derfor synes vi det er positivt når Nav Hamar nå igangsetter arbeidet med å lage 50 arbeidstreningsplasser i kommunen. Et jobbsenter hvor det er pliktig oppmøte for å jobbe med cv og å søke arbeid er også et bra tiltak. Det er lett å miste troen på at man kan få en jobb, når man har mottatt mange avslag. I tillegg tror vi Nav har godt av å ta en kikk på seg selv. Når organisasjonen endres slik at den blir mer rettet mot å få folk i jobb, er det et gode både for de Nav-ansatte og for stønadsmottakerne.

Derimot er vi lite begeistret for at sosialhjelpsmottakerne nå skal fratas den lille ekstra juleutbetalingen på 500 kroner. For en gruppe som naturlig nok har svært lite å rutte med, er dette kanskje deres eneste mulighet til å skape en opplevelse av jul for seg og sine. 500 kroner til mat og gaver i julen er en sum de aller færreste av oss ville klart oss med.

Med jevne mellomrom problematiseres livet for fattige barn i Norge. Det er ikke vanskelig å forestille seg at det er nettopp disse barna som rammes når Nav Hamar nå inndrar sosialklientenes lille julebidrag. Den virkelige besparelsen ligger i å få folk bort fra stønader og ut i jobb. Det er her fokuset til Nav bør være.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00