Det er urovekkende tall, når vi vet at pasienters liv kan være avhengig av korrekt dosering av medisiner. Norsk Sykepleierforbund (NSF) og studentorganisasjonen NSF Student deler bekymringen. Derfor ønsker de at det blir innført søknadskrav til studenter om karakteren tre eller bedre i både matematikk, engelsk og norsk for å komme inn på sykepleierutdanningen.

Debatten aktualiseres i Aftenposten, i forbindelse med at Regjeringen fra 2016 vil skjerpe karakterkravet for lærerutdanningen. Der heves kravet om standpunktkarakter fra videregående skole fra tre til fire. Forslaget er heftig diskutert og omstridt, ikke minst fordi man er redd det vil skremme søkere fra å gå inn på et lærerstudium, men kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen argumenterer blant annet med at lærerne – og deres kunnskap – skal legge fundamentet for dem som senere skal bli blant annet sykepleiere. Så kan man innvende at sykepleierfaget også består av andre sider som bør vektlegges, ikke minst personlig egnethet, og at et mattekrav kan stenge ellers gode søkere ute. Det er likevel verdt å lytte til fagorganisasjonene, som selv ønsker dette, og som påpeker at et karakterkrav kan bidra til at færre studenter faller fra et stykke inn i studiet når det viser seg at matematikkravet er for høyt for dem.

Interne rutiner, som at ingen medisiner deles ut før de er sjekket av to ansatte, skal forhindre feilmedisinering, men konsekvensene av regnefeil er i verste fall at pasienter dør. Det finnes det flere eksempler på i helsevesenet. Alt taler for at et minstenivå av kunnskap gjør det lettere å lære og tryggere å håndtere medikamenter. Det blir et sidespor at det til sammenligning ikke er et mattekrav for å bli regnskapsfører. Svært få begir seg ut på et revisorstudium om de ikke allerede er både gode i og glad i å jobbe med tall. Ei heller er revisorer til daglig avgjørende for liv og død. All den tid krav om mattekarakter kan heve pasientsikkerheten, bør Sykepleierforbundet bli hørt i denne saken.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00