Vi forbrukere har hovedsakelig to krav hvis vi skal vurdere å bruke kollektivtransport i stedet for bilen. Det ene er at det skal være lettvint. Før helga skrev vi om frustrerte reisende som synes det er problematisk at trykte tog- og busstabeller forsvinner. NSB har sluttet å trykke opp rutetabellene sine og gjøre dem tilgjengelig i papir på stasjoner og holdeplasser. I løpet av sommeren gjør Hedmark Trafikk det samme. For Ringsaker, Hamar, Løten og Stange vil de siste trykte ruteoversiktene fra busselskapet gjelde ut 17. august. Den digitale tidsalderen har nådd kollektivtrafikken.

Man kan like det eller ikke, men argumentene er logiske. For å oppdatere digitale versjoner når rutetidene endres, trengs bare noen tastetrykk før informasjonen potensielt når alle. Å revidere og distribuere et opplag på 60 tonn fysiske NSB-papirtabeller, er imidlertid mye mer omfattende, både økonomisk og miljømessig. Ikke uventet kommer kritikken fra dem som er uvant med internett, som mangler datakunnskaper eller ikke er komfortable med å laste ned apper. Men trenger man en håndfast tabell i lommeboka, kan bussens rutetider skrives ut fra nett, eller man kan ringe ruteopplysningen og få informasjon tilsendt i posten. Det samme gjelder ved NSBs kundesenter.

Det andre kravet forbrukerne stiller overfor kollektivtransporten er lave priser. Også der får sommertilbudet fra Hedmark Trafikk skarp kritikk i dagens avis. Når faste rutebusser blir erstattet med såkalte Flex-busser – som tilbys i områder mer enn én kilometer unna nærmeste ordinære busstilbud – da får man ikke rabatt med Innlandskortet. Mange reagerer på at pendling til jobb blir dyrere i sommermånedene. Det er forståelig at busselskapet må gjøre rokeringer for å få sommerturnusen til å gå opp. Og antall passasjerer går nødvendigvis ned i om sommeren, mens folk er på ferie. Vi mener likevel Hedmark Trafikk bør revurdere sitt standpunkt i saken. I sum vil de tjene på å holde billettprisene på et lavt nivå. Bare slik kan kollektivtransporten stå for sin viktige andel i det store miljøregnskapet bestående av køer, mangel på parkeringsplasser og CO2-utslipp fra privatbilisme.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00