En schæferhund som angrep og bet en liten tibetansk spaniel i Stange slik at den døde av skadene, vekker sterke reaksjoner. Den tragiske hendelsen for begge hundeeierne fant sted søndag formiddag, etter at schæferen hadde rømt fra dem som passet hunden.

De aller fleste hundeeiere vil hevde at hunden deres «egentlig er snill», ufarlig og med godt gemytt. Det er likevel ikke mulig å til enhver tid styre eller dressere et dyrs instinkter. Det nærmeste vi kommer full kontroll, er å holde hunder i bånd.

Ordinær båndtvang er det kun mellom 1. april og 1. september, og helårs båndtvang ville neppe hindret akkurat denne hendelsen, siden hunden stakk av på veg ut til lufting. Resten av året gjelder hundeloven, som sier at «hunder kan være løse bare når de blir fulgt og kontrollert på aktsom måte». Etter alt å dømme er paragraf 4 «Alminnelige regler om sikring av hund» brutt i denne saken.

Likevel blir ikke den aggressive hunden krevd avlivet. Det vil overraske mange. Ønske om avliving ville vært en helt normal og forståelig reaksjon fra en som opplever et slikt skremmende scenario.

Hundeeieren som mistet sin spaniel, har i stedet møtt schæfer-eieren på lensmannskontoret og inngått forlik. Hun får dekket veterinærutgifter og penger til å skaffe seg en ny hund. Eierne forsikrer at dette er første gang schæferen opptrer aggressivt, men sier at de vil avlive schæferen om noe lignende skulle skje igjen. Det er lite betryggende. Skal naboer og andre hundeeiere vente på et uheldig angrep til?

Politiet fortalte HA søndag at de har fått uvanlig mange meldinger om løse hunder rundt i hele Hedmark denne helga. Det skaper utrygghet for mange. Operasjonslederen uttalte også at påfallende mange hundeeiere ikke er sitt ansvar bevisst og rett og slett ikke skulle hatt hund. Sett i lys av dette, virker det underlig at politiet ikke benytter seg av muligheten de har til selv å anmelde forhold de får kjennskap til. Vi er for minnelige løsninger, men i dette tilfellet virker det for lettvint av politiet å ikke gå nærmere inn i saken.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00