Fire smilende ordførere ble avbildet på Fylkesmannens konferanse om kommunesammenslåing på Høsbjør. Kanskje var det inspirerende å høre om kommuner som har fått det til? I alle fall er det positivt å se at de fire kommunene på Hedmarken nå ser ut til å takke ja til å delta i samtaler og en utredningsprosess om mulig sammenslåing til en storkommune. Mens debatten allerede har pågått lenge med stor intensitet blant en del av småkommunene i Hedmark, har det vært relativt stille her i regionen.

Grunnen er kanskje at ingen av de fire kommunene er så små at det i seg selv krever sammenslåing. Det er kommunenes rolle som samfunnsutviklere i regionen som tilsier at en storkommunen på Hedmarken bør på agendaen. Blir næringsutvikling, bedre infrastruktur og framtidig vekst hemmet av dagens kommunestruktur?

Ordførere er som alle andre mennesker. De trives med verden som den er, og vil ikke være umiddelbart endringsvillige. Særlig ikke når ordførerjobben deres også står på spill. Det har nok likevel blitt smertelig klart for dem at de er pålagt av regjeringen å føre disse samtalene. Stiller de seg på utsiden, risikerer de at det blir fylkesmann Sigbjørn Johnsen som alene gir sitt råd til kommunalministeren om kommunegrensene.

To viktige synspunkter er verd å merke seg etter konferansen på Høsbjør. Ringsaker-ordfører Anita Ihle Steen (Ap) gir en tydelig beskjed til Hamar om at det må leveres gode argumenter for hvorfor brumunddøler og modøler skal synes det er attraktivt å gå sammen med naboen i sør. Det er et signal ordfører Morten Aspeli (Ap) bør merke seg. Stange-ordfører Nils A. Røhne (Ap) peker på at det er viktig at følelsene ikke tar overhånd i debatten om kommunesammenslåing. Det er verdens enkleste sak å mobilisere sine innbyggere til et følelsesladet forsvar for kommunen de bor i. Langt mer krevende er det å legge følelsene til side, og analysere de fakta som taler for og mot en sammenslåing. Klarer de fire ordførerne å legge igjen hjertet for sin egen kommune utenfor møterommet, kan dette bli en spennende prosess.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00