Det er en påkrevet oppklaringsrunde. Hamars politikere er fortsatt sterkt i tvil om hvordan kulverten rent fysisk vil påvirke siktlinjene mot Mjøsa. Da er det ikke skapt noe godt grunnlag for å ta beslutninger både Jernbaneverket og kommunen kan leve godt med. Når Hamars ordfører Einar Busterud (BBL) og Intercity-direktør Anne Siri Haugen krangler offentlig om målene på kulverten, forteller det at Jernbaneverket ikke har vært gode nok i sin kommunikasjon. Det har da også planleggingsleder Sverre Setvik erkjent.

Derfor overrasker det oss at Intercity-direktør Haugen velger å kjøre videre med den samme formen for enveiskommunikasjon. Hamar kommunes planavdeling har tillatt seg å problematisere om Jernbaneverket juridisk sett har lov til å stille krav om en utbygging av høyhus i Hamarbukta for å gi aksept for kulverten. Haugen inviterer ikke til ytterligere dialog med sitt svar. Prioriter utbygging rundt stasjonsområdet, ellers ender dere med bru.

Det er mulig det er Jernbaneverkets erfaring at det er slik man når sine mål innenfor de satte økonomiske rammer. Hvis det likevel er et ønske om å forbedre dialogen med de lokale politikerne er muligheten der i dag. Hvis Jernbaneverket vil.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00