Hun kunne opplyse at hun etter å ha kontrollert fakta hadde fått tilfredsstillende svar. Nå vet vi bedre. Hamar Arbeiderblad har avdekket at RenoNorden brøt arbeidsmiljøloven 22 ganger i januar.

Selskapet driver rovdrift på sjåførene for å klare jobben med søppeltømming på Hedmarken. Og det er kommunene som står som ansvarlige gjennom Sirkula som er offentlig eid. Etter seks uker med søppelkaos stiller vi spørsmålet: Vinner RenoNorden anbudskonkurransene fordi man ikke forholder seg til lover og regler? Vi deler frykten til lederen for Hedmark transportarbeiderforening: Ser vi bare toppen av isfjellet?

Les også: Bekymret for helserisiko

Vi har ingen tillit til ledelsen i RenoNorden. Selskapet har systematisk tegnet et bilde av avfallshentingen som ikke stemmer med virkeligheten. Dokumenter som handler om sjåførenes lønns- og arbeidsvilkår har vært forsøkt unntatt offentlighet. Senest for to uker siden uttalte RenoNordens kommunikasjonsdirektør at man «-. hadde fokus på arbeidsmiljøloven». De fakta HA nå presenterer viser at dette ikke er sant.

Hvorfor undersøkte ikke Sirkula-sjef Grethe Olsbye driften nøyere? Hun har ansvaret for at den leverandøren kommunen har valgt, utfører oppdraget etter de lover og regler som det offentlige er underlagt. Olsbye har verken fått kontroll på søppelhåndteringen eller avdekket ulovlighetene som foregår.

Det er på høy tid at politikerne nå griper inn.Tålmodigheten er begrenset, sa Ringsaker-ordfører Anita Ihle Steen (Ap) for en måned siden. Hamar-ordfører Einar Busterud (BBL) « ... forventet at situasjonen ble løst». Det er den definitivt ikke, en måned senere. Sirkula-sjefen må sørge for at vi får fullt innsyn i lønns- og arbeidsavtaler, og garantier for at lovverket overholdes. Hvis ikke må avtalen med RenoNorden sies opp. Kommunene ikke være ansvarlige for det som nå avdekkes.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00