Elevene ved Børstad ungdomsskole har bestemt seg for å levere inn mobiltelefonene sine ved skolestart hver morgen i en uke. De får ikke telefonen tilbake før skoledagen er over. Det er med andre ord ikke mulig å sende tekstmeldinger eller kommunisere på sosiale medier så lenge mobilforbudet varer. Deretter skal forsøket evalueres.

Ikke alle er like glade for prøveordningen. Men skoleledelsen er spent på om skolemiljøet kommer til å forandre seg når elevene nå skal snakke direkte med hverandre i friminuttene og heve blikket fra den lille skjermen. Elevrådet har selv tatt initiativet, og det er positivt at de våger å utfordre sine medelever til noe som av mange vil oppleves som en stor endring i hverdagen.

Vi vet også at mobbing på digitale kanaler er et stort problem på mange skoler. Hvis noen elever får en litt bedre skolehverdag fordi mobberne er fratatt muligheten til kommunikasjon, er det i seg selv en viktig gevinst av en slik prøveordning.

Men elevene stopper ikke der. De utfordrer også rektor Ole Christian Hem og lærerne ved skolen. Det er en spennende utfordring. Har ikke også lærerne godt av en mobilpause? Kunne dette vært en spennende erfaring også for rektor og lærerkollegiet?

Mobilbruk som får for stor plass er nemlig ikke noe typisk ungdomsproblem. Overalt i samfunnet, enten det er på gata, på restauranten, på mange arbeidsplasser eller på tur ute i naturen ser vi voksne mennesker som er så dypt konsentrert om mobilskjermen at de knapt enser omgivelsene.

Mange parforhold lider under at mobilen har en viktig plass gjennom hele døgnet. Kontinuerlige forstyrrelser på grunn av Facebook-oppdateringer, tekstmeldinger eller telefonsamtaler fører til at det ofte er flere med i samtalen enn de som er fysisk til stede. Kanskje hadde vi alle hatt godt av å følge eksemplet til elevene ved Børstad ungdomsskole, og gi oss selv en mobilfri uke?

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00