Meningsmålingene i øyeblikket viser at årets stortingsvalg kan få et noe spesielt utfall. Vi kan ende opp med en forsamling der det kun er fire litt større partier. Det er ikke utenkelig at vi kan få to blokker bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet på den ene siden og Høyre og Fremskrittspartiet på den andre. Og mye av grunnen til den nye situasjonen er Senterpartiets kraftige framgang det siste halvåret.

Et gjennomsnitt av de politiske meningsmålingene den siste tida, viser at fire av dagens åtte partier som er representert på Stortinget ligger like i overkant eller under sperregrensen på fire prosent. Fire prosent er grensen for å få ta del i fordelingen av de 19 utjevningsmandatene, ett fra hvert fylke. For mai har SV 4,2 prosent, KrF 4,8 prosent, Venstre 3,1 prosent og MDG 2,8 prosent oppslutning. Uten å komme over sperregrensa kan et parti håpe på en eller to direktevalgte representanter fra de største fylkene. MDG har en slik representant denne perioden.

Også fra Hedmark ligger det an til færre partier på Stortinget. Både HAs meningsmåling i januar og NRK og flere lokalavisers måling nå i mai viser at Senterpartiet kan ta Fremskrittspartiets plass. SVs Karin Andersen sitter i dag på Hedmarks utjevningsmandat. Uansett om SV kommer over eller havner under sperregrensa for utjevningsmandatet, er trolig denne situasjonen mest prekær for Karin Andersen. Mister Frp sin direktevalgte plass, burde Tor André Johnsen ligge godt an til å ta utjevningsmandatet.

Nettopp Fremskrittspartiet har denne våren ivret sterkt for å heve grensa på fire prosent for utjevningsmandater. Argumentet har vært at småpartiene har for stor innflytelse på politikken, og at færre og mindre partier gir et bedre styringsgrunnlag for en regjering. Utviklingen viser at det kan gå den veien uten noen høyere sperregrense. Vi risikerer å sitte igjen med et toblokksystem likt det vi har for eksempel i USA og Storbritannia. Vi sier «risikerer» fordi vi er redd for at det vil gå utover mangfoldet i norsk politikk.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00