Tretten måneders utestengelse er den laveste straffen Therese Johaug kunne håpe på. Selvsagt drømte hun om full frifinnelse, men det ville automatisk ført til en anke fra WADA og mulig utestengelse i to år. En frifinnelse ville også skapt et inntrykk av at Norge mener dopingreglene ikke gjelder for norske utøvere. En slik særbehandling ville fulgt Johaug resten av hennes karriere og vært ødeleggende for hennes omdømme.

Dommen er en måned lavere enn det påtalenemnda i Antidoping Norge hadde innstilt på. Lavere kunne ikke domsutvalget gå. Johaug får muligheten til å være godt forberedt foran OL neste år. Det er samtidig en dom som ikke levner tvil om at Johaug er felt for doping, og det går dermed an å håpe at den ikke ankes av Antidoping Norge eller andre instanser.

Denne dommen innebærer at Johaug er trodd på at hun ikke bevisst har dopet seg. Samtidig dømmes hun fordi hun som utøver har et selvstendig ansvar for å undersøke hva hun inntar av legemidler. Mange har spurt hvorfor det ikke er godt nok når landslagslegen godkjente bruken av leppekremen. Men her er regelverket klart. Utøveren er til sjuende og sist ansvarlig for sin egen medisinbruk.

Debatten om Johaugs skyld eller uskyld har gått høyt i Norge. Mange forsvarer henne på et følelsesmessig grunnlag. Hun oppleves som troverdig, og vi har vanskelig for å tro at vår egen skistjerne doper seg. Det er viktig å huske at også andre utøvere fra andre nasjoner har opplevd tilsvarende dopingsaker med samme legemiddel. De ble alle dømt. Det kan ikke gjøres et unntak fordi Johaug er norsk, svært sympatisk og gråter foran tv-kameraene.

Samtidig har saken gitt oss et innsyn i idrettens regelverk. Det kan virke stivbeint å gi utøvere dopingstempelet når de bare har behandlet en sårskade. Johaugs inntak av forbudte stoffer var helt minimalt. Det er all grunn til å se nærmere på reglene. Men Johaug må dømmes etter gjeldende regelverk hvis norsk skisport skal ivareta sitt omdømme.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00