Finansminister Siv Jensen vil flytte all skatteinnkreving til staten. Jensen vil effektivisere og kutte 500 stillinger ved å flytte all innkreving bort fra de kommunale skattekontorene og istedet gi Skatteetaten nye oppgaver. Spørsmålet er om administrative oppgaver tilsvarende det 500 mennesker arbeider med til daglig bare vil forsvinne idet de blir flyttet.

Høyre- og Frp-regjeringen har «forenkle, forbedre» som politisk mantra. Og man kan vanskelig være uenig i at «unødvendig byråkrati» bør ryddes opp i. Vi stiller likevel spørsmål ved realismen i at «større nødvendigvis er bedre». Finansministerens argumentasjon er at det skal bli lettere å se det store bildet når all skatte- og avgiftsinnsamling samles under én paraply. Skatteetaten skal nemlig også få ansvar for Statens Innkrevingssentral, samt for moms og avgiftsinnkreving. På den måten mener Jensen å på sikt spare flere hundre millioner kroner i kommunale utgifter. De pengene vil hun så klart bruke på andre offentlige oppgaver. Og også dette høres forlokkende ut, siden vi alle, hver dag, ser behov for økte ressurser ute i kommunene. Men hvis pengene spart i kommunene, må brukes på statlig nivå, er vi like langt.

Inntil vi eventuelt kommer dit at alt papirarbeid er fullstendig automatisert, må vi ha folk til å gjøre jobben, enten de er ansatt i kommunesektoren eller staten. Hvis intensjonen er å ende opp med færre offentlige ansatte totalt, er det derfor vanskelig å se hvordan Jensen skal lykkes. Hvis målet derimot er å flytte dagens desentraliserte arbeidsplasser vekk fra landets 288 kommunale kontorer og inn til et stort statlig organ, kanskje fysisk plassert i Oslo, da er finansministeren rett kurs. Dessverre er det en lite farbar vei. Både KS, Fagforbundet og Delta er skuffet over Jensen. De frykter at både kommunal kompetanse og kommunenes økonomi blir svekket av denne «forenklingen». Vi er i tillegg bekymret for vanlige folk. I dag kan vi forholde oss til kommunen. Blir det som Jensen vil, må vi i tillegg kontakte Staten i skattespørsmål. Er det effektivt?

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00