Hvordan støttepartiet Venstre til slutt vil konkludere, vil sannsynligvis bli helt avgjørende. Mens regjeringens andre støtteparti, Kristelig Folkeparti, langt på veg er totalt avvisende til forslaget, vil Venstre vente på hva regjeringen kommer med etter at høringsuttalelsene er innhentet.

I den høringsrunden vil ikke regjeringen, som ventet, få noen støtte fra Norges Bondelag. Leder Lars Petter Bratnes var i går raskt ute med helslakt av forslaget. Han mente landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) er mer opptatt av å sikre kapitalen tilgang til fritidseiendommer enn å ivareta landets evne til å produsere mat. Listhaug og andre representanter for regjeringen begrunnet i går forslaget med behov for å styrke bøndenes eiendomsrettigheter. Bondelaget mener at en spørreundersøkelse blant bønder i vår som viser at sju av ti er imot fjerning av konsesjonsloven, viser at regjeringen tar feil.

De rødgrønne partiene på Stortinget ytret som ventet sterk motstand mot forslaget. Det gjorde også KrFs landbrukspolitiske talsperson, Line Henriette Hjemdal. - Landbruksministeren er mer opptatt av dem som vil ut av næringen enn dem som vil inn. Å fjerne boplikten og avvikle konsesjonsloven vil gjøre at noen få, rike mennesker kan støvsuge markedet for attraktive landbrukseiendommer, sa hun til NTB. Det er ganske rene ord for pengene. Dermed er Venstre regjeringens håp for å få saken igjennom i Stortinget. Derfra er det ikke like rene ord. - Nå skal vi først se hva regjeringen kommer med når høringen er gjennomført, sa landbrukspolitisk talsmann Pål Farstad i går. En gjennomføring av regjeringens forslag vil innebære store endringer for norsk landbruk. Det er mange som venter spent på hvor langt Venstre vil komme regjeringen i møte i denne saken.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00