Nyheten denne uka fra Bergen om en mannlig barnehageansatt har sagt seg skyldig i seksuelle overgrep har rystet oss alle. Alle som er foreldre kjenner naturligvis på frykten for at noe skal skje med barna. At det verst tenkelige i tillegg skal skje i et miljø vi opplever som trygt, er nærmest utenkelig. Det er vanskelig å forestille seg hvor vond den saken som nå er under opprulling må være for de involverte barna og deres foreldre.

Men midt oppe i alt det tragiske denne saken fører med seg, er det også viktig å kunne ha to tanker i hodet samtidig når det nå tenkes konsekvenser og tiltak. Det har i en årrekke vært jobbet til dels intenst med å bedre den svært skjeve kjønnsfordelingen blant ansatte i barnehager. Det har vært flere handlingsplaner for likestilling i barnehagene. For 10–15 år siden ble det vedtatt et mål om at en i løpet av en prosjektperiode på tre år skulle fordoble andelen mannlige ansatte i barnehagene til 20 prosent. Arbeidet ga ingen resultater. Fortsatt ligger andelen på rundt 10 prosent.

Rapporten «nye barnehager i gamle spor. Hva vi gjør og hva vi tror. Status for likestillingsarbeidet i norske barnehager» som Kunnskapsdepartementet la fram for en tid siden gikk grundig til verks med blant annet fingransking av 150 årsplaner. Den viste at det ikke bare er kjønnsfordelingen det er mye galt med, men også kulturen og innholdet. Norske barnehager er som kjøkkenet hjemme på 60-tallet. Kvinnene regjerer, og det står dårlig til med likestillingsarbeidet, ble det kommentert.

Det er derfor viktig at arbeidet med å få flere menn inn i barnehagene fortsetter. Mange barn vokser opp i miljøer der menn nesten er fraværende, og gutter mangler mannlige forbilder. Det kan barnehagene og skolene gjøre noe med. I går kom nyheten om at en barnehage i Svolvær nekter mannlige ansatte å skifte bleier på ungene for å forebygge overgrep. Flere mannlige barnehageansatte føler seg mistenkeliggjort. Vi er enig med likestillingsombudet som anbefaler andre løsninger for å forhindre overgrep. Ellers risikerer vi at det nødvendige likestillingsarbeidet for barnehagene blir satt langt tilbake.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00