Det skjærer seg igjen mellom naboene på Hedmarken. Denne gangen er det Ringsaker som velger å kjøre sitt eget løp. I stedet for å samarbeide om en felles satsing med de andre kommunene om mat, går Ringsaker alene ut med sitt eget matprosjekt. Rådmann Jørn Strand og ordfører Anita Ihle Steen (Ap) flagger i et debattinnlegg her i Hamar Arbeiderblad at Ringsaker skal bli selve matkommunen.

Les denne saken: Ringsakermat provoserer Stange

Det uttrykkes skuffelse og forundring hos de andre ordførerne. Å gå alene er feil strategi. Det er bedre å stå sammen, er beskjeden til ledelsen i Ringsaker. Det gjør neppe særlig inntrykk. Ringsaker-ordføreren sparker hardt tilbake. Hun er lei av «møter og lage fine rapporter». I stedet etterlyser hun handling.

Om Stange, Løten og Hamar har vært for trege er vanskelig å vurdere. Kanskje er entusiasmen for et eget matprosjekt størst nettopp i Ringsaker? Og kanskje bør Hamar i stedet først og fremst dyrke sin egenart i form av å være regionens urbane tyngdepunkt? Men vi registrerer uansett at det enda en gang er mangel på samstemmighet mellom de fire kommunene på Hedmarken.

Det kan hende det slett ikke gjør noe i en sak som denne, hvor det først og fremst handler om hvordan kommunene vil profilere seg. Verre er det når det handler om de store regionale sakene, som er avgjørende for både befolkningsvekst og næringsutvikling. Fra Ringsaker og Stange har det vært uttrykt misnøye med Hamars holdning i jernbanesaken. I tillegg forventer Ringsaker at de andre kommunene står samlet om et nytt hovedsykehus i Moelv. Det var lite glede å spore da rådmannen i Hamar ønsket å melde seg på i kampen om innlandssykehuset.

Det er gjerne slik at det regionale perspektivet inntas først og fremst når man selv har interesse av det. Det er en situasjon alle de fire kommunene på Hedmarken taper på. En felles kommune hadde gitt helt andre muligheter til å samordne behovene, og dyrke særegenhetene. Men det er det dessverre ikke politisk vilje til.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00