Leder i Kristelig Folkeparti, Knut Arild Hareide deltok på samme stevne, og Ap-lederen har også i et større intervju fortalt Dagbladet om sin kristne tro. Slikt gir ytterligere næring til spekulasjonen om at KrF og Arbeiderpartiet kan komme til å sondere muligheten for samarbeid foran stortingsvalget i 2017.

Støre er overfor Dagbladet nøye med å understreke at han ikke går på frierføtter. Men han legger heller ikke skjul på at han ser konturene av et nytt politisk flertall på Stortinget, og han registrerer med tilfredshet at statsminister Erna Solberg (H) stadig oftere advarer KrF mot å trekke seg fra det borgerlige samarbeidet.

KrF finner støtte hos Ap i flere viktige saker. Solidaritetstanken, bistandspolitikken og alkoholpolitikken er områder hvor de to partiene har mye felles. Det er også her det har vært størst indre rivninger i det borgerlige samarbeidet. Men vi har også registrert Støres kompromissvilje i saker som er kontroversielle i hans eget parti. Kontantstøtten er en slik sak, og her vil Ap-lederen slite med å få gehør.

Vi kjenner ingen stor begeistring for en regjering som kompromisser med KrF innenfor familiepolitikk, abortsaken og synet på Midtøsten. Samtidig må Støre forholde seg til at SV knapt kommer over sperregrensa. Realiteten er at regjeringsmakt akkurat nå oppnås ved å søke flertall mot sentrum.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00