Det skal ikke være slik at familier med dårlig økonomi skal bli overvåket av myndighetene – men kommunen må ha en oversikt over hvem de er. Hvordan kan de ellers vite hvem som trenger hjelp, om bistanden når ut og ikke minst om den virker?

Det er nettopp disse punktene kommunerevisjonen peker på når de har gått gjennom og vurdert Hamar kommunes intensjon om å redusere og forebygge barnefattigdom. Vi vet at 575 barn i Hamar bor i såkalte lavinntektsfamilier. Men uten en ordentlig oversikt over familiene det gjelder, er altfor mye overlatt til tilfeldighetene. Da blir det vanskelig for kommunen å nå målet sitt – og ikke minst vanskelig for de utsatte barna og familiene å komme seg ut av uføret.

Det er ikke det at kommunen ikke gjør noe. Tvert imot har Hamar kommune flere tiltak, men så lenge det ikke er én tjeneste som har det overordnede ansvaret for fattigdomsarbeidet, blir det nødvendigvis utfordringer med å koordinere og samarbeide om de mest effektive løsningene. Når sjef for familie og levekår, Anne Olen Aasen, forteller at Nav nå blir satt til å ha hovedansvaret, er det ett skritt på vegen mot forbedring på et område som må tas på alvor. Å ansette en familiekoordinator som vil ta for seg boforhold, arbeid og aktivitet er også positivt.

Vi vet at fattigdom reproduseres, «går i arv» og skaper en ond sirkel de fleste trenger hjelp for å komme ut av. Kommunen selv har derfor alt å vinne på tidlig innsats, for at ikke dagens fattige barn selv skal bli avhengige av trygdeytelser når de blir eldre. Da kreves et systematisk arbeid fra det offentliges side. Enten det gjelder redusert betaling i barnehage, rimelig treningsavgift i idrettslag eller å få foreldre ut i arbeid, må tiltakene koordineres.

Likestillingssenteret er engasjert for å lage en handlingsplan mot barnefattigdom. Vi forventer at den følges opp med jevnlig målinger for hele tiden å vite om man gjør framskritt i kampen mot fattigdom. Revisjonsrapporten viser at Hamar kommune ikke har klare delmålsettinger i sitt arbeid. Det må det gjøres noe med.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00