Likestillingssenteret i Hamar har seks ansatte og er i stor grad finansiert over statsbudsjettet. Det ligger ikke for mange slike kompetansearbeidsplasser utenfor hovedstaden, og nå kan også disse stå i fare. Likestillingssenteret varsler i alle fall å måtte justere ned til et vesentlig lavere aktivitetsnivå etter at Regjeringen i forslaget til statsbudsjett vil kutte den økonomiske støtten til senteret med én million kroner.

LES OGSÅ: Likestilingskutt provoserer

Etter debatter om pappapermisjon, kontantstøtte, kvinnelige styrerepresentanter i bedrifter og enklere adgang til deltidsansettelser har mange satt spørsmålstegn ved Høyre/Frp-regjeringens interesse for likestilling. De foreslo da også det samme kuttet for Likestillingssenteret i forrige budsjett, men ble stoppet av samarbeidspartiene. Vi tror og håper det samme vil skje i forhandlingene denne gangen.

LES OGSÅ: Opprørt over Johnsen

Det blir likevel både flåsete og useriøst når Frps stortingsrepresentant fra Hedmark, Tor Andre Johnsen, sier til HA da statsbudsjettet ble lagt fram før helga at han ikke engang vet hva Likestillingssenteret er. Han sier han aldri har vært opptatt av kjønnskvotering, men at den best kvalifiserte skal få jobben. Den holdningen kommer til syne på fylkespartiets nominasjonsliste til neste års stortingsvalg. De fleste andre partier er opptatt av å få en jevn kjønnsfordeling som gjenspeiler verdens befolkning, med annenhver kvinne og mann på lista. I Frp topper i stedet tre menn lista, med fem kvinner blant 13 kandidater, fordelt på fjerde, sjette, åttende, tiende og trettende plass – altså «trygt» utenfor rekkevidde av en plass på Tinget.

Hvis Likestillingssenteret fratas én million kroner, er det småpenger for staten, men helt sentrale midler for å kunne fortsette en kontinuerlig prosess for et rettferdig samfunn der vi ikke er – og kanskje ikke noen gang vil komme – i mål. Og om Johnsen skulle bekymre seg for det; Likestillingssenteret er ikke synonymt med kvinnekamp. Med kurs i arbeidsmiljø, demokrati, kommunikasjon og levekår er de opptatt av like muligheter og vilkår for alle borgere. Det burde regjeringen, inkludert våre lokale stortingspolitikere, kjempe for.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00