Regjeringen har som kjent fått gjennomslag for at det skal bli lettere å opprette midlertidige stillinger. Det er også nye regler for overtid og søndagsarbeid. Endringene var kontroversielle og ble sterkt kritisert av fagbevegelsen. Et borgerlig flertall fikk dem til slutt vedtatt på Stortinget.

Nå skal også Hamar og Ringsaker kommunestyrer ta stilling til dette. Vi antar at Arbeiderpartiet i Ringsaker vil følge den linjen som andre kommuner styrt av Ap og SV har valgt. Dermed vil kommunen som arbeidsgiver ikke utnytte de mulighetene som ligger i lovendringene. I Hamar kan vi få en spennende debatt. Hvordan vil for eksempel varaordfører Geir Byberg og KrF håndtere dette? Hva mener egentlig BBL?

Saken reiser også problemstillingen om kommunene på denne måten skal kunne uthule det som er vedtatt nasjonal politikk. Det var flertall for lovendringene på Stortinget, men enkeltkommuner velger altså å se bort fra det valgte nasjonale flertallet. Dermed blir regjeringen til dels satt sjakk matt av de kommunene som er politiske motstandere av lovendringene.

Det er imidlertid kommunene selv som utøver sin rolle som arbeidsgivere. Den politiske og administrative ledelsen i hver kommune har selv ansvaret for arbeidsmiljø og ansettelsesforhold. Da må kommunen også selv kunne velge hvordan dette ansvaret skal utøves. Selv om kommunen velger å ikke utnytte mulighetene i den nye arbeidsmiljøloven, er det altså ikke et brudd på loven.

Kampanjen for å fravike endringene i arbeidsmiljøloven har dessuten et annet interessant aspekt. Kommer Arbeiderpartiet tilbake i regjeringsposisjon vil det være en tydelig forventning i mange kommuner om at lovendringene skal reverseres. Vi ser ofte at politiske vedtak ikke nødvendigvis omgjøres selv om vi får regjeringsskifte. Når det gjelder arbeidsmiljøloven er det grunn til å forvente at vi får omkamp.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00