Andelen kvinnelige toppledere har økt markant i norske aksjeselskaper. Det skjer fordi de har blitt tvunget til å øke sin kvinnerepresentasjon i styrene. Aftenposten kunne i går gjengi en forskningsstudie som viser at etter at norske aksjeselskaper (ASA) ble pålagt å ha 40 prosent kvinner i styrene sine, har det gitt økt rekruttering av kvinner til stillinger som toppledere i selskapene. Når en bedrift får kvinner inn i styret, vil disse også lettere foreslå kvinner til stillinger som toppledere. I stedet for at menn fortsetter å ansette menn, sørger kvinner til styrene for at vi nå får toppledere fra begge kjønn. Ikke bare ett.

Dette er en gledelig utvikling. Kjønnskvotering til norske bedriftsstyrer har vært omdiskutert og kontroversielt. Også internasjonalt vakte den norske kvoteringspolitikken oppsikt, og mange land har besøkt Norge for å undersøke erfaringene. Senere har Frankrike, Spania, Nederland, Island og Finland kommet etter med lignende reformer.

Erfaringene fra innføringen av kjønnskvoterte styrer kan trekkes lenger. Dette viser at lover virker, og kan gi viktige effekter på samfunnet. Noen hevder med jevne mellomrom at politikere skal avstå fra å bruke lover til å endre vår atferd. Vi er av en annen oppfatning. Lover er i en del sammenhenger et utmerket virkemiddel for å utvikle samfunnet i en ønsket retning. Vi nevner gjerne lov om pappaperm, sexkjøploven og røykeloven som relativt ferske eksempler. Dette er lover som er et resultat av villet politikk, og innført av politikere som ønsker å bruke sin posisjon til samfunnsendring.

Noen vil selvsagt aldri lære. Frp-leder Siv Jensen uttalte så sent som i fjor at hun fortsatt er mot loven om kjønnskvotering av minst 40 prosent kvinner i styrene til norske aksjeselskaper. Resultatet som forskerne nå har framlagt vil neppe gjøre inntrykk nå heller. Men vi registrerer med tilfredshet at statssekretær Lars Jacob Hiim (H) sier at loven ikke vil bli endret.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00