Kommunen vil fortette i sentrum, i stedet for å bygge på dyrket mark. Derfor er ønsket om å bygge opp mot 20 leiligheter i den gamle meieribygningen et prisverdig initiativ.

Helt siden 2012 har eiendomsutvikler Børre Johnstad forsøkt å få dette gjennom. Han har fått bred politisk støtte i kommunestyret. Men på grunn av bygningens beliggenhet er dette ikke nok. Den gamle bygningen ligger nemlig inntil rørosbanen, og dermed må også Jernbaneverket si ja.

Jernbaneverket er åpenbart mindre opptatt av utviklingen av Løten, og mer opptatt av egne budsjetter. Utvikling av boliger langs jernbanen kan føre til verdiøkning i området. Det betyr igjen at det blir dyrere for Jernbaneverket å ekspropriere eiendommer, hvis det skulle bli aktuelt.

Skal Løten kunne vokse må kommunen få muligheten til å fortette. Og det ble flere innbyggere i Løten siste år. Vi stiller oss undrende til at Jernbaneverket på denne måten trenerer en kommunes forsøk på både å skape vekst, urbanisere og spare dyrket mark.

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) bør snarest fortelle Jernbaneverket at det er tid for å løfte blikket. En mulig verdistigning langs rørosbanen kan ikke stå i veien for et viktig prosjekt som dette. Stortingsrepresentantene Tor André Johnsen (Frp) og Gunnar A. Gundersen (H) er på saken. Dette bør de fikse.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00