I likhet med de øvrige avisene i Innlandet, og for den saks skyld i liket med lokalaviser i hele Norge, gjør vi denne forandringen for å tilpasse oss de store endringene i mediebransjen.

Det betydelige annonsefallet som mediehusene opplever både nasjonalt og internasjonalt slår også inn for Hamar Arbeiderblad. Når vi blir færre journalister betyr det at vi må jobbe mer effektivt, og organisere avisen slik at vi kan gjøre en best mulig jobb for leserne. Egne lokalsider gir oss liten fleksibilitet, noe vi trenger for å gi leserne best mulig innhold.

Det betyr ikke at lokaljournalistikken blir mindre viktig. De fire kommunene i Hamarregionen skal fortsatt ha egne, øremerkede journalister som hver dag er på jobb for å speile nyhetene og dagliglivet i hver enkelt kommune. Å levere lokalt innhold hver dag er vår viktigste forpliktelse.

Vi opprettholder også vår digitale satsing, siden vi ser at nye generasjoner ønsker å lese oss også på pc, nettbrett og mobiltelefonen. Uansett hvilke kanaler vi publiserer på, er kjerneoppdraget vårt lokale nyheter fra Hedmarken.

Annonsørene har over flere år forflyttet seg til sosiale medier. Dermed blir inntektene fra abonnentene enda viktigere enn tidligere. Vi har opplevd en positiv utvikling etter at vi lukket nettsidene våre for andre enn abonnenter. Stadig flere velger å tegne et digitalt abonnement på Hamar Arbeiderblad for å kunne lese oss når de vil og hvor de vil. Samtidig står papiravisen fortsatt sterkt.

Det er helt avgjørende at abonnentene fortsatt er med oss, selv om vi nå omorganiserer lokalstoffet i papiravisen. Samtidig som vi må ta inn over oss endringene i mediebransjen, gløder vi fortsatt for lokale saker og ønsker å være en viktig stemme lokalt. Det er abonnentene vi er til for.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00