Nye Veier skal ikke bare sørge for at det blir bygget raskere og rimeligere. Det relativt ferske selskapet gjør også en jobb for å sikre at vegbyggingen skjer med ansatte som er på godkjente kontrakter og med arbeidsforhold som er slik lovverket krever.

Som Hamar Arbeiderblad kan fortelle har Nye Veier en LO-ansatt på sin lønningsliste. Han har selv bakgrunn fra jobb på rekkverksrigger, og har dessuten erfaring som hovedverneombud. Det gir ham nødvendig ballast for å kunne kontrollere både de fysiske arbeidsforholdene og kontraktene som inngås med ulike leverandører.

Dette er et viktig tiltak fra en stor aktør innenfor anleggsbransjen. Å plassere LO som kontrollør inne på selve anlegget gjør at det blir færre muligheter til å spare penger ved å lage kontrakter som ikke ivaretar de ansatte, eller ved å ha arbeidstid i strid med lovverket. Sikkerheten på arbeidsplassen vil også kunne følges nøye.

Når Nye Veier bruker penger på en vaktbikkje fra LO bidrar selskapet til å sette en standard i norsk arbeidsliv. Det blir mindre plass til useriøse aktører, som er vant til å kunne operere på siden av reglene. Vi har et godt lovverk i Norge som ivaretar de ansattes lønns- og arbeidsforhold. Men det hjelper lite hvis den enkelte entreprenør forsøker å omgå det. Derfor et initiativet Nye Veier har tatt et vesentlig bidrag til et ryddig arbeidsliv i en bransje som til dels har vært preget av svart økonomi og sosial dumping.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00