Reaksjonene etter at Hamar Høyres ordførerkandidat Knut Fangberget snudde helt om i sykehussaken har ikke latt vente på seg. Nå signaliserer prosjektdirektør Roger Jenssen i Sykehuset Innlandet at prosessen skal forseres, for å lande en sykehusstruktur.

Hvis sykehusledelsen hurtigere kan presentere en konkret modell for et nytt mjøssykehus, tror vi det på alle måter vil være en fordel for den pågående debatten. Når stadig flere tviler på storsykehuset for Innlandet, er det ikke først og fremst fordi det er uenighet om at et felles sykehus for Oppland og Hedmark er et godt prosjekt. Tanken om et innlandssykehus vendes ryggen fordi det er sprikende meninger om hvor dette sykehuset skal ligge, og hva slags helsetilbud de to fylkene ellers skal ha.

Ledelsen i Sykehuset Innlandet har ikke klart å skape tilstrekkelig tillit til at prosjektet beveger seg mot mer samstemmighet og konklusjoner som man til slutt kan få statlige bevilgninger til. Snarere tvert i mot virker det som om aktørene i Hedmark og Oppland har så mange forbehold at det blir nærmest umulig å få på plass en sykehusstruktur og en lokalisering av et nytt hovedsykehus. Det er på dette punktet både sykehusledelsen og fylkespolitikerne må klare å overbevise oss om at det finnes en tydelig kurs.

Vi kan sånn sett slutte oss til store deler av argumentasjonen til Ap-politikerne Reidar Åsgård og Anette Trettebergstuen. Begge har de siste dagene manet til oppslutning rundt storsykehuset, og påpekt at det neppe kommer statlige midler så lenge dagens sykehusstruktur opprettholdes. Deres advarsler faller likevel til jorda, når alternativet er så omstridt at det er vanskelig å se at det hvordan det skal få tilstrekkelig politisk støtte. Vi ser at Innlandet skyves bakover i bevilgningskøen. Det kommer ingen signaler fra staten om at et innlandssykehus har prioritet. Det gjorde det heller ikke da de rødgrønne regjerte.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00