Stangesokningene er midt opp i en intens skolestrukturdebatt. Det er lett å skjønne at romedøler, åsbygdinger og folk fra Espa/Tangen er bekymret for grendeskolene sine når rådmannen legger opp til nedleggelser og sammenslåinger.

Ni barneskoler kan bli til seks. Tre ungdomsskoler kan bli to i rådmannens forslag til framtidig skolestruktur. Erfaringene fra Ringsaker viser imidlertid at stangesokningene har lite å frykte ved sammenslåinger som gir større skoler. Det er ingen på Nes, Brumund, Nybygda og midtre Ringsaker som savner de på alle måter udaterte grendeskolene sine.

Tvert imot har nye, store skoler på Nes, i Brumunddal og i Gaupen økt læringsutbyttet og skapt gode sosiale arenaer, der det er lettere å få nye venner. Den pedagogiske bredden og spisskompetansen er selvsagt større på en skole med 50 lærere enn en skole med fem lærere.

Rådmannen i Stange legger opp til en fornuftig endring i skolestrukturen i kommunen i sin anbefaling. Det kan virke råflott å legge ned nye Espa skole og kjøre de 40 elevene til naboskolen Tangen. Men det er kostbart å drifte to skoler med henholdsvis 40 og 71 elever når avstanden mellom dem bare er noen kilometer.

Det virker også fornuftig å beholde barneskolen i Vallset med 148 elever samt etablere en ny barneskole i Romedal som inkluderer Breidablikk, Solvin og Åsbygda. Skoledebatten i Stange handler ikke om Ottestad. Der er det utvilsomt elevgrunnlag for to barneskoler og en ungdomsskole.

At rådmannen foreslår å legge ned Romedal ungdomsskole og flytte elever og ansatte til en utvidet Stange ungdomsskole er heller ikke spesielt overraskende. I Ringsaker ble antall barneskoler halvert i løpet av noen få år. Det er ingen som ønsker seg tilbake til umoderne skolebygg og små læringsmiljøer. De strukturelle endringene har derimot vist en bedring av resultatene i grunnskolen i Ringsaker med større enheter.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00