Tidligere har Fremskrittspartiets Ungdom vært relativt alene om en politisk grunnholdning som skal gi individet maksimal frihet på bekostning av samfunnet som helhet. De senere årene har Unge Venstre tatt lange skritt i samme retning. Nyvalgt FpU-leder Atle Simonsen angrep nylig SVs forsøk på å lansere seg som et frihetsparti. FpU-lederen pekte på at SV ikke er for vin i butikk, skjenking etter klokka tre, proffboksing, poker, vin i park, vannscooter, tipakning med sigaretter, og bygging i strandsonen. Hvor blir det da av friheten?

Dessverre følger Hedmarkens store politiske talent og nyvalgt leder i Unge Høyre, Kristian Tonning Riise opp denne liberalistiske holdningen. I et intervju i avisen Klassekampen på lørdag tar han til orde for å fjerne fedrekvotene ved barnefødsel helt og holdent. Dermed går han lenger enn regjeringen og Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp).

Det interessante ved den nyvalgte Unge Høyre-lederens holdning er argumentasjonen som ligger bak. Tonning Riise vil ikke at pappapermisjonen skal kobles til at fedre tar en større del av husarbeidet. Han er ikke opptatt av at barna får et nærere forhold til sine fedre. Fødselspermisjon skal utelukkende gi barnet en voksen omsorgsperson som har tid til barnet. Unge Høyre-lederen vil ikke bruke politiske virkemidler for å få et moderne syn på kjønnsroller. Familiens frihet til å velge skal alene råde.

Det er noe historieløst over disse ungdomspartienes jakt på individets frihet. Man glemmer at det bare er 30 år siden færre enn halvparten av kvinnene var i arbeidslivet. Frislipp av alkohol kobles ikke opp mot hva alkoholskader koster samfunnet og mange familier. Nyliberalismen skaper først og fremst et samfunn uten en villet kurs. Norge er et moderne og mer inkluderende samfunn enn mange andre europeiske land. Det skyldes ikke våre individuelle valg, men en bevisst politikk på nasjonalt og lokalt nivå.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00