Styreleder i Sykehuset Innlandet, Anne Enger, kunne omsider presentere sykehusets nye direktør. En perfekt match er karakteristikken Enger bruker om Alice Beathe Andersgaard, som i dag er direktør for medisin og helsefag i Helse Sør-Øst.

Andersgaard er utdannet lege, spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer og har doktorgrad innenfor dette fagfeltet. Hun har tidligere vært viseadministrerende direktør i Sykehuset Innlandet og skal være ønsket av mange av de ansatte, ifølge styrelederen. Mange ble overrasket over at ikke tidligere helseminister Sylvia Brustad ble foretrukket. Også vi finner grunn til å stille spørsmål rundt hva det er styret har lagt vekt på hos kandidatene ved ansettelsen.

Det er tydelig at den medisinske kompetansen må ha veid tungt i ansettelsesprosessen. Her kan ingen betvile kvalifikasjonene til den nye sykehusdirektøren. Det er selvsagt heller ingen ulempe å være ønsket av de ansatte, selv om det ikke bør være en avgjørende faktor.

Men Sykehuset Innlandet befinner seg i en presset situasjon. Det kreves bedre kontroll med økonomien. Samtidig skal den nye direktøren forsøke å lande et felles sykehus for Hedmark og Oppland. Ikke minst skal man bli hørt hos helsemyndighetene i Oslo, for å bli prioritert når midler til bygging av et nytt sykehus bevilges. Det skal skje i skarp konkurranse med blant annet de store Oslo-sykehusene.

I denne situasjonen trengs det solid politisk forståelse og erfaring, og det er heller ingen ulempe med et godt nettverk. På dette feltet er det ingen tvil om at Sylvia Brustad er best kvalifisert. Når styret vektlegger den medisinske kompetansen sterkere enn den politiske, spør vi oss om det også innebærer en nedtoning av storsykehuset. Den nyansatte direktøren fortjener imidlertid all mulig støtte i det som er «den mest krevende jobben i Innlandet», slik Anne Enger formulerte det. Et storsykehus for Innlandet er en betydelig utfordring. Lander hun den er det en politisk bragd.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00