Den som følger Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Tor Andre Johnsen på Facebook vil raskt forstå at han er svært opptatt av innvandring, islam og norsk asyl- og flyktningpolitikk. Hamar Arbeiderblad har fulgt hedmarksrepresentantens aktivitet over noe tid. Siden 6. august har han hatt 30 statusoppdateringer om disse temaene. Alle er vinklet negativt for muslimer, innvandrere og flyktninger.

Frp-representanten sier han vil vekke det politisk korrekte Norge med sine Facebook-utlegninger. Han ønsker å løfte fram det som er «problematisk», og som «koker i alle andre partier».

I et demokratisk samfunn har selvsagt også ytterliggående, innvandringskritiske nettsteder som document.no og Human Rights Service en plass. Problemet oppstår når Tor Andre Johnsen ukritisk presenterer meningene fra disse nettstedene som rene fakta. Han høster som han sår. I en av kommentarene han har fått på Facebook, foreslås det å bytte ut ordet «muslim» med «udyr».

Vedkommende er ikke alene om slike kommentarer. Johnsen fisker i rørt vann. Sentralt i debatten etter 22. juli-terroren var nettopp det ansvaret vi alle har for å føre en innvandringsdebatt som ikke først og fremst skaper fremmedfrykt Vi har sett hva det i sin ytterste konsekvens kan føre til når vi inspirerer miljøer og personer som drives av fremmedhat. Som stortingsrepresentant har Tor Andre Johnsen et særlig ansvar, som han må ha glemt. Johnsen vekker ikke det politisk korrekte Norge, men en understrøm av rasisme.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00