Regjeringen og landbruksminister Jon Georg Dale vil ikke gi noen ekstraordinær krisepakke til bønder som er rammet av sommerens tørke. Det bør de. Så langt ligger det an til at norske bønder kan tape mellom to og tre milliarder kroner, etter at både bær- og grønnsak-, korn- og grasavlinger har blitt skadelidende på grunn av manglende regn og dårlige vekstvilkår. Da blir det rart at landbruksministeren vil «vente og se». Riktig nok finnes en ordning med avlingsskadeerstatning, men både Aps Nils Kristen Sandtrøen og Sps Trygve Slagsvold Vedum reagerer på regjeringens manglende krisetiltak.

Som alltid når det er snakk om bønder og økonomi, vil enkelte trekke fram «sugerør i statskassa» og mene at bøndene får klare seg selv, som om vi snakker om hvilken som helst annen næring på et åpent marked. Det gjør vi imidlertid ikke. Dette handler om matforsyning til hele nasjonen, og tørken og kriseavlingene vil ha konsekvenser og ringvirkninger langt ut over bransjen selv.

LES OGSÅ: Ap krever at regjeringen gir krisehjelp

Bønder som går mot underskudd vil for eksempel måtte legge eventuelle investeringsprosjekter på is, med de følgene at tilstøtende bransjer som byggenæring og leverandører kan få færre oppdrag i tida som kommer. Det kan påvirke både arbeidsplasser og trygg mat. Dermed bør det engasjere oss som vanlige forbrukere.

I dag møtes Hedmark Bondelag, Oppland Bondelag og en rekke produsenter for å diskutere tørkekrisa. En viktig oppfordring fra dem er at både grossister, butikkjeder og vi som handler mat bør akseptere grønnsaker og frukt som er mindre strømlinjeformet og mindre av størrelse enn vanlig. Ved å velge norske produkter i grønnsakdisken kan vi som enkeltpersoner støtte landbruket og den norske matproduksjonen. Men slik bankvesenet ble reddet av Staten under finanskrisa og det for noen år siden ble satt inn særskilte tiltak for oljenæringen, slik trenger nå landbruket hjelp fra myndighetene. Allerede for to måneder siden skrev vi på lederplass at 2018 er et gammeldags uår for bøndenes avlinger. Nå må Staten ta det store økonomiske løftet. Det vil gagne alle.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00