Frafallet fra videregående skole er størst blant elever som går yrkesfaglige studieretninger. Flest slutter etter det andre året, på et tidspunkt da de egentlig skal ut i lære i en bedrift. Problemet er at hver tredje søker på landsbasis ikke får lærlingplass. Bare ved Hamar katedralskole mangler 75 tredjetrinnselever lærlingplass. Legger vi til elevene fra Elverum og Sentrum videregående skoler, et det 120 unge mennesker som ikke får det utdanningsløpet de skulle hatt.

Elever kan inngå lærlingkontrakt med en bedrift etter to år på skolen. Opplæringen i bedriften varer så i to nye år, før den avsluttes med fag- eller svenneprøve. Hvis man ikke får læreplass, er alternativet et tredje år på skole, uten praksis, og så ta svenneprøve. Det karakteriseres av lærlingekoordinator Tove Spikkerud som et «knallhardt løp svært få lykkes med». Altså en dårlig løsning for dem som ofte er blant de faglig svake, er lei klasseromsteori og mest av alt vil ut i arbeidslivet og lære ved å gjøre ting i praksis. Resultatet er at de gir opp videregående utdanning helt.

En viktig del av den mye debatterte frafallsproblematikken er at flere firmaer må ta imot lærlinger, innenfor bransjer og yrker så ulike som murer, kjolesøm, energimontør, butikkslakter, salg, landbruksmekaniker, telekommunikasjon, reiseliv og konditor. Mange bedrifter er kanskje ikke bevisst på at de er aktuelle, men må informeres og se verdien i rekrutteringen det er å knytte til seg unge mennesker som kan formes til framtidige ansatte.

Vi vet samtidig at ledige stillinger her i landet svært ofte blir besatt via kjente og familie. Hele seks av ti jobber lyses ikke ut, men fordeles blant kontakter eller i miljøer man kjenner. Det skjer blant annet fordi mange bedrifter er redde for å få «feil» person i hus. Slik vil det også være med lærlingplasser; det er lettere å si ja til en ungdom man vet hvem er, eller har referanser på. Derfor bør det å involvere foreldrenes nettverk og arbeidsplasser settes i system. Samtidig må elevene være innstilt på selv å oppsøke bedrifter og spørre etter lærlingplass. Det er positivt å vise initiativ, og personlig oppmøte kan bidra til et godt inntrykk - og jobb.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00