Lærerstreiken er over, og elever og lærere kan omsider vende tilbake på skolen. Det var ikke uventet. Presset for å få en avslutning på streiken har økt etter hvert som sommer ble til høst. Skolebarn som er for små til å være alene har blitt en utfordring for foreldre som også skal få sitt eget arbeidsliv til å fungere. Både læreorganisasjonene og Kommunenes Sentralforbund (KS) har nok derfor innsett at det var nødvendig å finne et kompromiss. I den sammenheng synes vi det er riktig å gi til honnør til regjeringen for å ha unnlatt å gripe inn med tvungen lønnsnemnd. Det er en god regel at en streik bare skal stanses av staten når den truer liv, helse eller vitale samfunnsinteresser. Men ikke alle regjeringer har vært like tilbakeholdne.

Lærerne har utropt seg selv til seierherrer etter at avtalen nå er kjent. Det er selvsagt fordi KS ikke har nådd fram med sitt forsøk på å endre arbeidstiden til lærerne. I løpet av det kommende året skal arbeidstiden forhandles lokalt på hver enkelt skole. Dersom man ikke blir enige kan ingen skoleleder pålegge lærere en annen arbeidstid enn den de har i dag. Fortsatt sitter altså lærerne med vetorett over sin egen arbeidstid.

Samtidig betyr dette at diskusjonen om arbeidstid ikke kan legges bort. KS har vunnet fram i den forstand at dette spørsmålet fortsatt vil være levende på alle landets skoler. Som en lærer uttrykte det overfor Aftenposten: Vi har vunnet slaget, men vi må fortsatt vinne krigen. Den flyttes nå ut av streikekontorene og forhandlingsrommene, og over på den enkelte skole.

Kanskje kan det også være en god løsning. I løpet av streiken har det kommet fram at det ved noen skoler allerede er funnet løsninger med mer tilstedeværelse, som både skoleleder og lærere synes fungerer godt. Slike løsninger må ikke betraktes som noe negativt etter en lang streik. Vi tror forhandlingsresultatet er et godt utgangspunkt for videre diskusjon om lærernes arbeidstid.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00