Tom Scott Unneberg Nielsen, som er leder for Elevorganisasjonen truer nemlig med å lage fraværslister for lærerne. Vi trodde det største problemet i skolen var å få elevene til å møte opp i rett tid i klassen.

De som er gamle nok, husker sikkert lærere som smalt døra igjen i det øyeblikk timen skulle begynne, og låste døra. Slik skulle elevene forstå at man måtte møte presis, hvis man ville delta i undervisningen.

Skal vi tro lederen for Elevorganisasjonen er det ikke slik lenger. Elevrådene rundt omkring på skolene uttrykker frustrasjon over at læreren kommer for sent til timene, eller forlater timen midt i undervisningen.

Nå vil elevene ha slutt på fraværet. I første omgang vil tillitseleven ta opp problemet direkte med læreren. Bedrer ikke situasjonen seg vil det blir ført fravær, som vil bli forelagt lærerens overordnete.

Det foreligger ingen statistikk som kan dokumentere om fraværet blant lærerne er høyt, slik leder for Elevorganisasjonen hevder. Men skulle det være tilfelle må skolemyndighetene gripe fatt i det raskt.

Elevene har krav på den undervisning som er fastsatt i skolens læreplaner. Hvis lærerne har så mange oppgaver å utføre utenfor klasserommet at de ikke lenger har tid til å undervise, må skolens leder se på hvordan undervisningen organiseres. Hvis vi skal forvente at elevene møter til timen i rett tid, må nok læreren også innfinne seg.

Autoriteten forsvinner fort hvis elevene må føre fravær på lærerne.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00