Hamar kulturhus er fem år. Kan vi lenger huske debattene, diskusjonene, kritikken og skepsisen som preget ordskiftet i årene før huset ble åpnet? Lenge hevdet mange med styrke at huset kom til å bli for stort og for dyrt, at arkitekturen var dominerende og upassende, at gatestrukturen ble ødelagt. Flere mente høylytt vi måtte kunne klare oss med Folkets Hus, Sangens hus, det gamle biblioteket og teaterlokalene på Disen. Hva skulle byen med et kulturhus til 700 millioner kroner, tatt fra fellesskapskassa?

Ønskene fra Hamars profesjonelle og frivillige kulturaktører var likevel mange og forventningene tilsvarende store. Nå, fem år etter, er de langt på veg innfridd. Mens kritikken er stilnet, med rette. De aller fleste av Hamars – ja, Innlandets – innbyggere, vil forsvare kulturhuset med nebb og klør. Knapt noen kan nå se for seg byen uten dette bygget. Fordi det blir godt driftet, daglig fylt med aktivitet og gir oss en etterlengtet identitet som kulturby.

Kulturhuset har bidratt til å heve kvaliteten og statusen på Hamar som levende sentrum. Riksteatret og Teater Innlandet, samt de mange etablerte artistene vi kan oppleve huset, sørger for en profesjonalitet i kulturtilbudet som folk i Innlandshovedstaden vet å sette pris på. Samtidig er det viktig å legge til rette for folks egne, frivillige aktiviteter. Gjennom kulturskole, bandøvingsrom, kor og dans har vi en unik møteplass som gjør seg fortjent til beskrivelsen fra Arild Halvorsen i Fabelaktiv: «en ny tidsregning; før og etter kulturhuset».

Ledelsen i Hamar kulturhus og Hamar kommune, inkludert biblioteket, skal ha ros for å drifte byens storstue på en måte som kommer mennesker i alle aldre til gode. Det vil fortsatt være ønsker fra innbyggerne, som vi håper blir lyttet til. Og det vil sannsynligvis komme økonomiske utfordringer fra tid til annen. Men med det knutepunktet kulturhuset har blitt, forplikter eierne seg til å holde det høye nivået oppe. Det er det vi er blitt vant til. De 700 millioner kronene er brukt på fellesskapet og når husets femårsdag skal feires, er det på sin plass med et «Gratulerer, Hamar!».

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00