Hamar-bedriften har vært under etterforskning helt siden 2009, for å ha kjøpt gull som var smuglet inn til Norge for hele 300 millioner kroner. Finanssesjonen ved Oslo politidistrikt gjennomførte en razzia hvor K.A. Rasmussens salgssjef ble kastet på glattcelle. I disse årene har hun, i likhet med selskapets tidligere styreleder, levd med den alvorlige tiltalen. K.A. Rasmussens ledelse har hele tiden hevdet at de er lurt av gullsmuglere.

Det er ingen tvil om at gullfirmaet fra Hamar har kjøpt smuglergull til en verdi av flere hundre millioner kroner. Dette ble oppdaget da internasjonalt politisamarbeid avdekket en rute for gullsmugling. Den ledet så Oslo-politiet til K.A. Rasmussen. Men når tiltalen ble trukket var det altså fordi påtalemyndigheten innså at bevisene for at K.A. Rasmussen visste at det var smuglergull ikke holdt til domfellelse.

På bakgrunn av det som har framkommet i retten forstår vi at politiet startet etterforskning, og gikk til aksjon mot K.A Rasmussens lokaler i Hamar. Men det er klart kritikkverdig at det ble tatt ut tiltale, og at rettssaken ble ført nesten helt i mål.

Advokat Erling O. Lyngtveit som forsvarte den tiltalte salgssjefen trekker paralleller til Økokrims etterforskning av Transocean. Den mye medieomtalte saken endte som kjent på samme vis etter 10 år i rettssystemet. Helt sikkert er det at K.A. Rasmussen-saken får et etterspill. Blant annet er forsvarerne sterkt kritiske til politiets samarbeid med skattemyndighetene. Det er svært uheldig når politiets beviser rakner fullstendig i rettssalen. Enkeltmennesker som har stått tiltalt har vært utsatt for en enorm påkjenning. Det burde vært unngått.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00