Arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) vil vurdere å heve pensjonsalderen til 72 år. La oss håpe utspillet ikke kommer som en følge av at flere NRK-journalister den siste tiden har utfordret institusjonens aldersgrense på 70 år. Vi begynner å bli inderlig lei av kjente TV-fjes som er så dedikerte til sin arbeidsplass at de ikke klarer å forlate den. Debatten om en øvre aldersgrense i arbeidslivet er langt mer kompleks enn som så.

Forlenget levealder og et endret arbeidsliv er noen av de viktigste årsakene til at spørsmålet om en høyere pensjonsalder har kommet stadig hyppigere i den politiske debatten. Økt levestandard har ført til at nordmenn flest lever lenger, og generelt er friskere enn for 50 år siden. Mens mange før var modne for tidlig pensjon etter et liv med fysisk tungt arbeid, er langt flere av oss nå i jobber som først og fremst krever intellektuell kompetanse.

Tidligere statsarkivar Per-Øyvind Sandberg berører denne problemstillingen når han påpeker at jo lenger man har stått i jobb, jo mer erfaring og kunnskap kan man gi tilbake til samfunnet. Dessverre er ikke arbeidslivet alltid innrettet slik at denne kompetansen fullt ut verdsettes. I stedet preges mange sektorer av nedbemanning og gjentatte runder med sluttpakker for å få folk til å gå av når de er 62 år. Økonomi er en årsak til dette. En annen er at vårt samfunn også stiller stadig større krav til ny kompetanse og evne til hurtige endringer. Derfor kan også erfarne, kunnskapsrike medarbeidere oppleve å komme til kort. Deres kompetanse går raskere ut på dato, og kravet til fornyelse blir stadig større.

Vi må uansett ikke komme dit at den enkelte ansatte selv skal få avgjøre om det er tid for å gå av med pensjon. Mange kan føle seg både dedikerte og fulle av energi, mens omverdenen ser det annerledes. Vår evne til selv å se at nye hoder bør slippes til, er ikke alltid den beste. Det blir mange uverdige oppsigelsessaker hvis vi skal jobbe så lenge vi har lyst. Et felles regelverk med en fastsatt pensjonsalder er til fordel for både arbeidstaker og arbeidsgiver.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00