Det pågår en til dels opphetet debatt om hvem som har ansvaret for mangel på entusiasme og framdrift i den store kommunereformen. Høyre anklager Arbeiderpartiet for å ri to hester. Ap har sluttet seg til hovedtanken om at vi trenger en endring av kommunegrensene, men det er liten vilje til å stille seg bak regjeringens arbeid. For tida er Ap-politikerne mest opptatt av å signalisere at kommunesammenslåing ikke skal skje med tvang.

Det er lite fruktbart når landets to største partier krangler åpenlyst om en reform som er så viktig. Kommunereformen krever bred politisk oppslutning. Det er krevende å få landets ordførere til å gå i reell dialog om sammenslåing med naboen. Både ordførere og rådmenn risikerer både sin egen jobb og innbyggernes vrede. Forandring fryder ikke.

Bare tre av Norges 428 kommuner har til nå landet på sammenslåing. Det kan altså se ut som endringene i kommunekartet blir kosmetiske hvis vi skal følge Arbeiderpartiets oppskrift. Ingen bør være overrasket over det. Aller minst Ap, som er et parti som slett ikke er fremmed for å gjennomføre store reformer når det har regjeringsmakt. Hvis kommunereformen ikke bare skal renne ut i sanden som en flopp, må det brukes kraftigere virkemidler.

Arbeiderpartiets holdning til reformen skaper tvil om hva som er partiets egentlige standpunkt. Det er uheldig når vi skal inn i en kommunevalgkamp. Tenker man kortsiktig og opportunistisk er det selvsagt akkurat nå flere stemmer å hente på å være mot bruk av tvang for sammenslåing. Men Ap-leder Jonas Gahr Støre må være oppmerksom på at de som nå jubler, er de kreftene som alltid vil være mot endring og sentralisering.

Om to år kan Støre være statsminister. Hvis Ap da står ved sitt ønske om en kommunereform, vil argumentasjonen som nå brukes mot bruk av tvang kunne bli tung å møte når Ap skal få kommunene til å slå seg sammen. Står Støre fast ved sitt nåværende prinsipp om frivillighet, vil det norske kommunekartet forbli som det er i 50 år til.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00