Enda færre hadde pekt på den kristne menigheten Smiths Venner som mulig kjøper. Men vi har intet annet valg enn å akseptere at det offentlige gir fra seg denne kulturskatten til det som må kunne kalles en omstridt kristen organisasjon.

Hamar-ordfører Einar Busterud (BBL) sier han hadde ønsket at det var det offentlige som eide Åker gård. Det synes vi også. Det var på kongsgården Åker gård at de norske kongene ble utpekt i middelalderen. Her er det også gjort viktige arkeologiske funn. Det er altså gode argumenter for at det var en oppgave for det offentlige å utvikle Åker. Men det har ikke staten gjort.

Busterud kalte det en kulturpolitisk skandale da Statsbygg offentliggjorde at Åker gård skulle selges. Men heller ikke Hamar kommune ville legge penger på bordet for å kjøpe gården. Dermed blir det tomme ord også fra Hamar kommune. Kanskje ikke så rart. Behovet for oppgradering av mange av bygningene er stort, og muligheten til å gjøre forandringer er minimale på grunn av vernekravene.

Derfor er det tross alt bedre at gården eies av noen som er genuint interessert i stedet, og som har økonomiske ressurser til å sette det i god stand igjen. Fortsatt forfall ville vært en virkelig kulturpolitisk skandale. Smiths Venner må få muligheten til å innfri sine løfter om å åpne stedet, skape aktiviteter og videreutvikle det til beste for Hedmarks innbyggere.

Likevel synes vi det er synd at et sted med så stor kulturhistorisk betydning nå tilhører en menighet som for mange representerer noe de ikke ønsker å identifisere seg med. Vi kan trygt si at staten, i ulike varianter, har hatt eierskapet til en viktig kulturhistorisk arv som kunne vært til stor glede for fellesskapet hvis Åker gård hadde vært videreutviklet og tatt vare på. Den muligheten har staten latt gå fra seg. Nå er det Smiths venner som skal ta vare på vår kulturhistorie.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00