Nav har analysert kontantstøtten og konkluderer med at ordningen er negativ for kvinners sysselsetting. Særlig for dem med innvandrerbakgrunn. Det er ingen overraskelse, sier Aps familiepolitiske talsperson, Anette Trettebergstuen, og oppsummerer i Dagsavisen: «synd for arbeidslinja, synd for kvinnene, synd for likestillingen og synd for barna».

Til tross for at intensjonen er å gi foreldre valgfrihet, er valget i praksis enkelt for dem med lav inntekt, enten de er innvandrere eller nordmenn: 6000 kroner er kjærkomment for å være hjemme. Baksiden av medaljen er likevel lett å se når man vet at arbeid utenfor hjemmet fremmer språklæring, gir sosialt nettverk og inkludering i det norske samfunnet. Det bidrar heller ikke til samvær mellom foreldre og barn at flere bruker kontantstøtten til å betale dagmamma eller barnehageregningen – og så selv fortsetter å jobbe. Og hvis man skulle ønske at kontantstøtten bidro til noen form for likestilling ved at flere menn blir hjemme med sine små barn, måtte den økes betraktelig for å være et reelt alternativ til lønn.

Til tross for alle disse ankepunktene, er Kristelig Folkeparti fortsatt ordningens sterkeste forsvarer og sier at hele poenget med støtten er at flere skal velge å være hjemme. De bryr seg dermed ikke om at staten kan bidra til å holde kvinner, som allerede i liten grad forsørger seg selv, unna arbeidslivet og at støtten faktisk fungerer som et hinder for integrering. Resultatene fra Nav bør føre til en ny debatt om og en revurdering av kontantstøtten.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00