Hamar kommune har bestemt seg for å engasjere et konsulentfirma for å kunne identifisere områder hvor det kan kuttes kostnader. 60 millioner kroner må kommunestyret kutte i driften. Det sier seg selv at dette er et betydelig omfang, og at det kan ramme viktige deler av det kommunale tjenestetilbudet til innbyggerne.

Vi regner med at kommunens politiske ledelse er forberedt på spørsmål om hvorfor ikke politikere og administrasjon i fellesskap kan klare å finne områder hvor det kan kuttes uten konsulentbistand. Likevel kan det hende det er gode grunner til å hente inn eksterne krefter. Vi er mer enn tre år inne i valgperioden til det sittende flertall. Storstilte kostnadskutt har ikke vært på dagsorden så langt. Kommunen har akkurat kvittet seg med sin rådmann. Det kan hende det er nyttig for Hamar kommune å få sin drift grundig analysert av noen utenfra.Vi undrer oss likevel over at behovet for kutt har blitt så stort så plutselig. I tillegg vises det til KOSTRA-tall som dokumenterer at Hamar kommune driver dyrere enn sine nabokommuner på mange kostnadskrevende områder. Både en barnehageplass og en sykehjemsplass er dyrere i Hamar enn hos nabo Ringsaker. Hamar har dessuten høyere eiendomsskatt og bruker mer penger fra overskuddet til Eidsiva i driften enn Ringsaker. Alt dette må vi tro er godt kjent for politikere og administrasjon. Det er derfor grunn til å spørre hvorfor det ikke har vært tatt grep tidligere, slik at man hadde bedre kontroll over den økonomiske driften.Nå avventer vi konklusjonene fra konsulentene, som vi håper vil gi et godt beslutningsgrunnlag og bidra til en bedre økonomisk styring. Samtidig har ordfører Morten Aspeli lovet at hans og Arbeiderpartiets kuttplan vil komme i februar. Vi vil utfordre også de andre partiene til å gjøre dette før valget. Prioriteringene innenfor den kommunale økonomien blir et viktig tema i valgkampen. Velgerne bør være godt kjent med hvordan partiene vil styre økonomien før de går til urnene.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00