Saksordfører for planen, Kathrine Aalstad fra Miljøpartiet de Grønne (MDG) har gått til frontalangrep på rådmannen for ikke å lytte til politiske signaler. Utkastet til kommuneplan var enstemmig godtatt av formannskapet. Aalstad la imidlertid på vegne av flertallskoalisjonen fram en lang rekke endringsforslag for et uforberedt kommunestyre. Resultatet var at hele behandlingen måtte utsettes.

Så krydrer vi det hele med at Aalstad selv er gårdeier og slett ikke vil omdisponere 695 mål med dyrket mark til bolig- og næringsformål, slik rådmannen foreslår. Bortsett fra hennes egen gård, hvor hun vil starte økohotell.

Kommuneplanen er en av de viktigste sakene som behandles i Hamar kommune. Den er med på å definere framtida. Derfor fortjener den en bedre skjebne enn dette. Og det burde være mulig å fjerne noen av de mest åpenbare fallgruvene.

Selve funksjonen prosessveileder som ordfører Einar Busterud (BBL) og Regnbuealliansen innførte etter valget har vist seg å være uheldig. Det er jo administrasjonen som skal lede arbeidet fram mot politisk behandling. De to 10-prosentstillingene havner i en gråsone mellom rådmann og politikere.

Når de to prosessveilederne i tillegg er på ytterfløyen på hvert sitt felt, oppstår det raskt problemer. Aalstad er til alt overmål inhabil på arealdelen av kommuneplanen. Det svekker hennes mulighet til å lede prosessen, og stiller strenge krav til rolleforståelse. Den forståelsen virker det ikke som Aalstad har.

Ordfører Busterud har ansvaret for å få kommuneplanen på sporet igjen. Vi er enige med ham i at også områder det ikke er politisk flertall for å bygge ut bør sendes på høring. Dette er velgernes mulighet til å si sin mening. Der etter bør han legge ned funksjonen som prosessveileder. Den har ikke vært noen suksess, utover å sikre Busterud stemmer nok i kommunestyret til å bli ordfører.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00