De tilbyr husstandene fiberbredbånd, kabler som må graves ned i bakken, og solgte seg i sommer inn hos mange beboere i Hamar. Deretter satte de i gang med å grave. Men de to store aktørene jobber ikke verken sammen eller samordnet. I stedet har konkurransen mellom selskapene ført til at flere nabolag og boområder har opplevd kontinuerlig graving – og gjenoppgraving – av gater, grøfter og vegstumper, med støy, støv og framkommelighetsproblemer på kjøpet.

Derfor er det ikke noe for tidlig at Hamar kommune nå har satt ned foten og pålegger fiberaktørene å samarbeide bedre. Kommunene må stille krav overfor slike selskaper, som i dette tilfellet altfor lenge har fått operere parallelt og i samme områder uten å koordinere aktivitetene sine. Det kan ikke være slik at de får drive på helt som de vil, selv om de er store kraftselskap og sluttresultatet er svært etterspurt blant innbyggerne.

HA skrev for et år siden at Hamar kommune er blant de rimeligste i landet når det gjelder saksbehandlingsgebyrer for graving og inngrep på andres eiendom. Kabelselskapene har derfor gode forhold i vårt distrikt, sammenlignet med andre steder i landet. Når kabler da skal graves ned i grøfter, er det bare fornuftig av kommunen å forlange at operatørene samkjører seg og gjør forholdene mindre kaotiske for innbyggerne, som tross alt også er deres kunder.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00