Kommunen gjør i første omgang en investering på fire millioner kroner, et viktig digitalt løft for å modernisere undervisningen.

I likhet med oss, er ungene positive. De synes selvfølgelig det høres kult ut å disponere eget nettbrett, til og med i skoletida. De fleste av dem kjenner også mulighetene i det digitale verktøyet godt og har ingen nostalgi overfor tørre skolebøker. Et nettbrett kan romme hele verdens pensum, alle skolebøker og det de trenger av oppslagsverk. I tillegg finnes skriveprogrammer og kommunikasjonsmuligheter for å være i dialog med både medelever, lærere og kilder. Legger vi til alle kunnskapsspill og andre interaktive læringsverktøy, er det mye som tyder på at de blytunge skolesekkenes tid er forbi. Her finnes det de trenger i én, flat dings.

Med IKT-ferdigheter lagt inn i fagplanene, er skolene pålagt å lære elevene om bruk av digitale plattformer. Teknologisk kunnskap må altså integreres i skolehverdagen. Ved å sikre at alle er på et minimumsnivå, bidrar man også til viktig sosial utjevning. Og når elevene kan bruke de samme verktøyene hjemme og på skolen, blir det en glidende overgang mellom skole og fritid, som kan gjøre læringsprosessen mer lystbetont.

Det handler imidlertid ikke bare om å lære å bruke et nettbrett, men i større grad om å lære gjennom å bruke det. Hovedspørsmålet blir hvordan lærerne klarer å utnytte nettbrettet best mulig i den praktiske undervisningen. Mange har opplevd læreren som ikke fikk i gang videospilleren når stativet med tv-en ble trillet inn i rommet da klassen en sjelden gang skulle se film. Vi har tro på investeringen, men forventer at rådmann og politikere også sikrer at lærerne har nødvendig kompetanse og innsikt i teknologien og de digitale plattformenes muligheter. Det er alltid de voksne som er avgjørende for kvaliteten og for at elevene får det læringsutbyttet nettbrett potensielt kan gi.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00