Den store Nav-reformen ga flere på trygd og færre i arbeid. Det er de nakne fakta som Aftenposten kunne presentere i går. Avisen har fått tilgang på to uavhengige rapporter som er bestilt av Arbeids- og sosialdepartementet for å evaluere reformen. Formålet var som kjent å få flere ut i arbeid, og færre på trygd. I tillegg skulle det bli enklere å tilpasse tjenestene etter brukernes behov. Resultatet er at reformen har slått feil på alle punkter. Det er en trist fasit, ikke minst for alle dem som er tvunget til å forholde seg til den nye giganten.

Riktignok sier Yngve Åsholt, kunnskapsdirektør i Nav, at det nå leveres bedre resultater enn det som framgår av forskingsrapportene. De strekker seg fram til og med 2011. Men Åsholt innrømmer at det ble gjort store feil ved innføringen av reformen. En av de viktigste er at saksbehandlerne ble såkalte generalister, som skulle kunne behandle alle typer problemstillinger. Realiteten er imidlertid at brukerne har behov for Nav-ansatte med god kunnskap på akkurat deres område.

I forskingsrapporten vises det til at det er særlig alarmerende at det var unge mennesker som ble hardest rammet. De to første årene etter at reformen ble innført, var sannsynligheten deres for å komme ut i arbeid redusert med 5 prosent. Det tok generelt lengre tid for både arbeidsledige og sosialhjelpsmottakere å komme seg ut i arbeid enn før Nav-kontorene ble opprettet.

Rapportene bekrefter det inntrykket som blant annet er skapt gjennom mediene. Mange har opplevd Nav som en svært stivbeint organisasjon, som stadig begår feil som får store økonomiske konsekvenser for den enkelte som rammes. Viljen til å innrømme feilen og utbedre skaden har vært liten. Også her i avisen har vi omtalt slike saker, hvor enkeltmennesker føler seg fullstendig overkjørt. Det kan se ut som forskingsrapportene dokumenterer at dette ikke er enkeltsaker, men resultatet av at Nav-reformen ble gjennomført altfor fort og i for stort omfang.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00