2014 ble det varmeste året noensinne her i Norge, med en gjennomsnittstemperatur som ligger 2,2 grader over normalen og hele 0,4 grader over den forrige rekorden.

Dette skjer bare noen få dager etter at klimaforhandlingene i Lima ble avsluttet. Rundt 5.000 delegater fra 200 land deltok på møtet i Perus hovedstad, der det ble enighet om et dokument som skal legge grunnlaget for en global klimaavtale når verdens ledere skal møtes i Paris senere i år.

Men det er lite som taler for at det blir tatt betydelige skritt i retning av å gå løs på problemene denne gangen heller.

Det ligger få forpliktelser i dokumentene fra Lima-møtet, ikke minst for de store nasjonene. USA og Kina til sammen står for rundt 40 prosent av verdens samlede utslipp av klimagasser.

Det som likevel kan være lyspunktet nå ved inngangen til det nye året, er et gryende «klimaskifte» i folks holdning til klimaspørsmålet. Det er en voksende utålmodighet blant folk flest verden over rettet mot ikke er særlig handlekraftige politikere. I New York deltok mange hundre tusen mennesker i Folkets klimamarsj på sensommeren, og også i flere andre store byer har det vært store demonstrasjoner. Også her hjemme meldes det om økt engasjement.

Vi har de siste årene sett stadig nye eksempler på at stort folkelig engasjement har vært med på å påvirke politikerne. I flere land har diktatorer måtte pakke sammen og dra når folk har tatt til gatene. I langt mindre målestokk så vi det også i Norge i fjor vinter, da det ble protestert mot forslaget om legers reservasjonsrett i abortsaker. Det er lett å skjønne folks frustrasjon og utålmodighet når tida ser ut til å gå fra oss uten at nødvendige skritt blir tatt.

Når folk sier så klart ifra som de nå gjør, bør det gi resultater i 2015.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00