Klima skal ikke være et eget saksområde for Arbeiderpartiet og den nyvalgte lederen, Jonas Gahr Støre. Klima skal være rammen rundt alle viktige saker som blir tatt opp. Klima skal gjennomsyre den politiske debatten, og partiet vil igjen på offensiven i klimaspørsmål.

Bortsett fra at Arbeiderpartiet valgte ny leder under det ekstraordinære landsmøtet lørdag, er nok dette hovedbudskapet fra happeningen i Oslo i helgen. Partiet skal snarest mulig opprette et klimapanel bestående av personer både innenfor og utenfor partiet. Hovedhensikten er å hente inn ny kunnskap og utvikle en ny klimapolitikk for partiet. Den nye partilederen blir lederen for dette klimapanelet.

Det kommer ikke som noen stor overraskelse at klima vil stå høyt på dagsordenen for den nye ledelsen. For kort tid siden pekte sentralstyret ut tre hovedsatsingsområder for partiet, helse, kunnskap - og miljø. En større vekt på miljø er da også et resultat av dyrekjøpte erfaringer fra valget i fjor høst. Under Gro Harlem Brundtland var Arbeiderpartiet på 1980-tallet en viktig miljøpådriver. Etter hvert er partiet mer blitt å betrakte som en miljøsinke. Manglende miljøsatsing betraktes som en av årsakene til partiets valgnederlag i fjor høst.

Oppsummert kan det se ut til at partileder Støres utfordring når ny politikk skal utformes inn mot stortingsvalget i 2017, er å skape en bærekraftig velferdsstat i et klimanøytralt, flerkulturelt samfunn. Og det blir viktig å gi større rom for nytenking. En annen hovedårsak til fjorårets valgnederlag beskrives å være at partiet framsto som tom for nye ideer. Da er det positivt å merke seg at den nye partiledelsen har børstet støvet av de gamle rådslagene. Samtidig som det skal hentes inn ressurser utenfra i miljøpolitikken, legges det opp til brede rådslag innad i partiet på de to andre satsingsområdene, helse og kunnskap. Jonas Gahr Støre har tunge tak og frisk bris fra høyre mot seg når han skal ut og fremme partiets politikk. Men historisk har partiet gode erfaringer med at det er bakkemannskapets politikk som er med når bakkemannskapet skal ut og «selge» partiets politikk.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00