Kjøreelevene bruker sommeren til å forberede seg til førerprøven, og flere steder meldes det om lange ventelister for å få kjørt opp. Og årsaken er de nye og strengere fraværsreglene i den videregående skolen, med tydeligere krav til dokumentasjon. Det fører til at pågangen til kjøreskolene for ferieperiodene, kveldene og helgene har økt.

Kjøreskolene har hittil strukket seg langt for å kunne tilpasse seg de nye forholdene, og mange steder er det lagt opp til styrket bemanning nå i sommer og med tanke på høstferien. Likeens blir det mer kveldsarbeid for kjørelærerne. Også Statens vegvesen melder at de vil ta grep for å tilpasse sin egen ferieavvikling framover til den nye etterspørselen.

Den siste uken har Fremskrittspartiet, som selv har stått i spissen for de nye fraværsreglene, foreslått at de obligatoriske kjøretimene, som glattkjøring og langkjøring, får unntak fra fraværsregelen. Dette er timer som ikke kan gjennomføres på kveldstid og i helger. Regjeringspartner Høyre sier derimot klart nei, og viser til at skoleelever har 175 fridager i året.

Vi har tidligere stilt oss positive til en skjerping av reglene for fravær i den videregående skolen. Men det er også viktig å ha et grunnlag for skjønn i reglene. Førerkort og trafikk er mer og mer blitt en naturlig del av livet også for mange unge mennesker. Så lenge kjøreopplæring ikke er en del av videregående opplæring, bør skolene se på mulige praktiske løsninger. Gjerne i samarbeid med kjøreskolene. Fremskrittpartiets forslag kan være noe å ta med seg i en slik sammenheng.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00