Annebjørg Soleim, Jan Larsen og Jan Wibe er navn som teller i partiet. Det er ikke lenger mulig for partiledelsen å holde fast ved at debatten skal vente til resultatet av utredningen foreligger. Med debattinnlegget her i Hamar Arbeiderblad med støtte til korridor vest, er det nå legitimt å kjempe for en bestemt jernbanetrasé, selv om ordføreren og partiledelsen ikke har tatt stilling.

Uavhengig av om korridor vest er det beste alternativet eller ikke, synes vi det er positivt at det tones flagg. Det er unaturlig at Hamar Ap skal stå på sidelinjen i en så viktig debatt. Det er også positivt at vi alle kan se at det er ulike syn i partiet. Det forteller om økt åpenhet, og det har vel vært et uttalt mål for Hamar Ap?

Over sommeren skal Hamar Ap starte en intern debatt om hvilke kriterier som skal prioriteres når partiet skal ta stilling til trasévalg. Den debatten kommer etter vårt syn i seneste laget. Utredningsprosessen må gå sin gang, men de lokale kriteriene for et godt trasévalg er det Hamar kommune som er aller best til å vurdere. Der har som kjent Arbeiderpartiet ordførermakten.

Har partiet bestemt seg for hvilke kriterier som betyr noe for trasévalget, kan man også tydeliggjøre kommunens krav overfor statlige myndigheter bedre. Vi forventer ikke et klart trasévalg nå. Men kriteriene for hva som gir Hamar den beste jernbaneløsningen haster det med å presentere.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00